Tester kabelových svazků

Tester kabelových svazků je zařízení, které elektricky i mechanicky (pomocí speciálních elektronických čidel) prověří, zda se u kabelového svazku nevyskytla žádná výrobní vada. Námi navržený automat dokáže prověřit libovolné vlastnosti kabelu, jednotlivých vodičů i jejich konektory a v případě úspěšného testu ho označit. Mezi měřené vlastnosti patří především kontrola správné polohy pinů konektoru, vodivost jednotlivých vodičů, detekce prohození vodičů, detekce zkratu na vodičích, kontrola barev vodičů a měření délky vodičů.

Signalizaci dobrých či vadných kusů lze provést akusticky, LED diodami nebo displejem. Dobré a vadné kusy lze počítat a generovat z těchto údajů statistiky. Pokud se blízko sebe nachází více testerů, lze je všechny propojit průmyslovou sběrnicí RS485 a veškeré statistiky ale i údaje o jejich činnosti v reálném čase zobrazovat v počítači.

Testery lze propojit s automaty hlídající schránku na vadné kusy. Tester může po zjištění zmetkového kusu trvat na umístění kabelu do této schránky a dokud se tak nestane, neobnoví svůj provoz. Samotná schránka může počítat vhozené kusy a zároveň hlídat aby neoprávněné osoby žádný již vhozený kus nemohli vytáhnout ven.

Vybrané příklady již na zakázku zhotovených testerů.
Jednoduchý tester pro testování kabelu o dvou vodičích na jednom konci zakončeným konektorem. Mezi testované vlastnosti patří: test polohy pinů v konektoru, zatížení těchto pinů přesně danou silou, délka kabelu, správné propojení vodičů a detekce zkratu na vodičích.

Jednoduchý tester pro testování kabelů o dvou nebo tří vodičích doplněný o RGB senzor. Princip i testované vlastnosti jsou stejné jako u předchozího testeru, pouze s rozdílem, že vodiče na volném konci kabelu není nutné přiložit v předem určeném pořadí na kontaktní plošky. Pod kontaktními ploškami se nachází dvojice čidel citlivých na jednotlivé složky světla, které dokážou rozlišit jednotlivé barvy vodičů a otestovat je na základě rozpoznaných barev.