Řízení pódiové osvětlovací techniky

Pro řízení pódiové osvětlovací techniky se využívá protokolu DMX, který je postavený na průmyslovém standardu RS485 a tím získává jeho vlastnosti (na jedno vedení lze připojit více zařízení, délka vedení může být až 1200m, linka je odolná vůči rušení. Základ v standardu RS485 dává šanci našim automatům k řízení zařízení připojené k této lince. Obvykle se jedná o stmívače, statické RGB reflektory, pohyblivé RGB reflektory, lasery a jiné světelné efekty používající se na koncertních pódiích nebo divadelních scénách.

Vývoj tímto směrem nám přišel zajímavý, proto jsme se rozhodli vyvinout na zkoušku automat pro řízení RGB statických světel, který jsme si pracovně pojmenovali DMX demo pult. Cílem tohoto zařízení není řízení osvětlení v ostrém provozu, ale pouze zkouška, do jaké míry jsme schopní vyvinou kvalitní a funkční výrobek. Výsledkem tohoto testu vznikl velmi zjednodušený pultík se16ti tlačítky a 15ti LED diodami. Pult dokáže řídit současně až 4 RGB libovolné reflektory na adresách od 1 do 64. Dokáže namíchat pro jednotlivé reflektory plynule jakoukoliv barvu a tu pak uložit pod čtyři rychlé volby a následně je vyvolávat z paměti.

Tento projekt nás přesvědčil, že vývoj tímto směrem má smysl a proto jsme se rozhodli vyvinout vyspělejší zařízení, které nebude omezeno na 4 světla a paměť na předvolené scény bude až v řádů stovek a bude tyto scény umět přepínat v automatickém režimu. Více o tomto projektu najde v sekci Připravujeme.